Generalforsamlinger

På generalforsamlingen mødes vi i formelle rammer. Her debatterer vi foreningens aktuelle tilstand og fremtidige muligheder. Vi vedtager eller forkaster de fremsatte forslag, og udstikker en retning for den bestyrelse vi vælger.

At vi er en forening af engagerede andelshavere, understreges af det altid store fremmøde på den årlige generalforsamling. Som oftest møder mere end halvdelen af andelshaverne op på generalforsamlingen, og næsten alle andelshavere er repræsenteret når fuldmagterne tælles med.

Nedenfor kan du finde referater fra de foregående års generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger.

Ordinære generalforsamlinger

Referat af ordinær generalforsamling 2018
Referat af ordinær generalforsamling 2017
Referat af ordinær generalforsamling 2016
Referat af ordinær generalforsamling 2015
Referat af ordinær generalforsamling 2014
Referat af ordinær generalforsamling 2013
Referat af ordinær generalforsamling 2012
Referat af ordinær generalforsamling 2011

Ekstraordinære generalforsamlinger

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2018
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2016
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2015
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2011
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010