Kontakt

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan altid kontaktes per mail på denne  adresse (sorgenfrilyng@gmail.com).

Vicevært

Hvis en andelshaver, lejer eller erhvervslejer har brug for at komme i kontakt med vores glimrende Vicevært Lars, skal dette, så vidt det er muligt ske via denne  mail-adresse (heindorffservice@yahoo.dk). Lars svarer som oftest hurtigt, og altid så hurtigt som muligt.

Er der et ekstraordinært behov for at tale med Lars, kan han kontaktes på telefonnummer 71 75 23 62 på alle hverdage mellem klokken 6.00 og 13.00.

Akutte nødsituationer

Følgende telefonnumre er til brug i tilfælde af akutte nødsituationer som sprungne vandrør, strømsvigt, eller manglende varme om vinteren. Bliver numrene benyttet i situationer som af bestyrelsen vurderes ikke at være akutte, vil andelshaveren, lejeren eller erhvervslejeren selv skulle afholde alle udgifter, som opkaldet har forårsaget.

I tilfælde af vandskader og manglende varme om vinteren kontaktes: Nordsjællands VVS (Klaus) på 45 81 50 40.

I tilfælde af strømsvigt kontaktes:
DONG Energy på 72 10 21 60.

I tilfælde af kloak problemer kontaktes:
Abak kloakservice på 70 26 64 66 mellem 7-16 og akut 40 26 64 66