Kontakt

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan altid kontaktes per mail på denne  adresse (sorgenfrilyng@gmail.com).

Akutte nødsituationer

Følgende telefonnumre er til brug i tilfælde af akutte nødsituationer som sprungne vandrør, strømsvigt, eller manglende varme om vinteren. Bliver numrene benyttet i situationer som af bestyrelsen vurderes ikke at være akutte, vil andelshaveren, lejeren eller erhvervslejeren selv skulle afholde alle udgifter, som opkaldet har forårsaget.

I tilfælde af vandskader og manglende varme om vinteren kontaktes: Nordsjællands VVS (Klaus) på 45 81 50 40.

I tilfælde af strømsvigt kontaktes:
DONG Energy på 72 10 21 60.

I tilfælde af kloak problemer kontaktes:
Abak kloakservice på 70 26 64 66 mellem 7-16 og akut 40 26 64 66